In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van interessante artikelen in de in ruilabonnement door de Nederlandse Zeevogelgroep ontvangen nummers van diverse tijdschriften. Soms wordt volstaan met het verschaffen van de voor geïnteresseerden in zee- en kustvogels, zeezoogdieren en/of mariene milieuproblematiek relevante titels. Leden kunnen kopieën van artikelen bestellen tegen kostprijs bij de archivaris (N.F. van der Ham, Luttik Oudorp 46, 1811 MX Alkmaar).