’Eerste resultaten van olie analyse binnen het EEG-project "Oiled Seabirds": Vergelijkend onderzoek aan olie op zeevogels en op de kust in Nederland, Denemarken en Duitsland)’ De resultaten van de analyse van monsters uit het eerste half jaar van het project (jan-jul 1990) worden besproken. ’Normale’ scheepslozingen zijn de belangrijkste bron van olievervuiling in het onderzochte gebied. Er zijn regionale verschillen aanwijsbaar: terwijl in Nederland geen enkele keer ruwe olie in de monsters werd aangetroffen kwam dat in Denemarken veel voor. Een tweede opvallend verschil beslaat in het voorkomen van ’biogenic compounds’ (bv. plantaardige of dierlijke oliën) tussen de drie landen. De redenen voor de gevonden verschillen worden gezocht in verschillen in het scheepvaartverkeer, verschillen in olielozingen en de verschillende expositie van de kust. De mogelijkheden voor vervolging van schepen worden besproken.

Sula

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Zeevogelgroep

Gerhard Dahlmann, & Dagmar Timm. (1991). First analytical results of the EC-project “Oiled Seabirds”: Comparative investigations on oiled seabirds and oiled beaches in the Netherlands, Denmark, and the Federal Republic of Germany. Sula, 5(5), 12–14.