’Onderzoek naar het voorkomen van niet-minerale olie in zeevogelveren’ Onderzoek aan olieslachtoffers in Duitsland sinds 1984 heeft uitgewezen dat niet minerale oliën over het algemeen een geringe bijdrage aan de zeevogelsterfte leveren. Vastgesteld moet worden dan er een enorme range van producten is, van de relatief ’onschuldige’ plantaardige oliën tot en met de buitengewoon toxische nonylphenol en dodecylphenol, waarvan simpelweg de aanwezigheid in het mariene milieu tot actie noopt. De mogelijkheden om deze producten aan te tonen in monsters die in het kader van het EEG project ’olie vogels’ worden genomen en onderzoek naar de bronnen worden beschreven. Zo is het misschien mogelijk de effecten vast te stellen van tankerlozingen die andere stoffen dan minerale oliën betreffen. Aan de hand daarvan kunnen dan tegenmaatregelen worden vastgesteld.