’De Noordzee Ministers Conferentie en olieslachtoffers: vanuit het natuurbeleid bezien’ In 1926 werd in Washington een internationale conferentie gehouden over het olievraagstuk, maar pas in 1990 werden in de slotverklaring van de derde Noordzee ministersconferentie enkele aanbevelingen geformuleerd over olieslachtoffers onder vogels. Uit recent onderzoek blijkt dat het oliebesmeuringspercentage van de in Nederland aangespoelde vogels de afgelopen 15 jaar onveranderd is gebleven. Het tot dusver gevoerde beleid is voor de oplossing van dit probleem ineffectief geweest. Wanneer we de huidige praktijk toetsen aan het voorzorgprincipe en het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, lijkt er nog veel te regelen voor de volgende Noordzee ministersconferentie. Vanuit de ecosysteembenadering in het natuurbeleid gaat het niet zozeer om het verminderen van het aantal olieslachtoffers, maar meer om deze vogels te gebruiken als meetsysteem van de effectiviteit van maatregelen tegen illegale lozingen. Naast educatie zijn zware financiële maatregelen de beste methode om olielozingen terug te dringen.