’De schadelijke effecten op vogels van lipofiele stoffen die zijn geloosd door schepen.’ Nederland heeft in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) actie ondernomen tegen zwaar vergiftige schoonmaakmiddelen die worden gebruikt voor het schoonmaken van scheepsruimen waarin palmolie is vervoerd. Tevens zal in juli 1991 de IMO geinformeerd worden over de schadelijke effecten van drijvende lipofiele stoffen zoals bijvoorbeeld vis- of plantaardige olie. Dergelijke stoffen hebben een effect op het verenkleed van vogels dat vergelijkbaar is met de bekende schadelijke effecten van minerale olie. Het zou nuttig zijn criteria te ontwikkelen voor lipofiele stoffen die schadelijk zijn voor zeevogels. De volgende criteria worden voorgesteld: * de stof moet als ’drijvende stof zijn beoordeeld in de ’Standard European Behaviour Classification’ van het Verdrag van Bonn * de octanol/water partitie coëfficiënt (log Pow) van de stof wordt beschouwd als een maat voor het lipofiele karakter, en mag niet lager zijn dan 3 * de stof moet vloeibaar zijn met een smeltpunt dat beduidend onder de omgevings temperatuur ligt.