Instelling van een ’Europees olieslachtoffer-onderzoek’. In veel Noordzeelanden worden olieslachtoffertellingen georganiseerd. Elk jaar, eind februari, wordt bovendien in de meeste landen een nationale telling georganiseerd als bijdrage aan de internationale olieslachtoffertelling (’International Beached Bird Survey’). Omdat massale strandingen van zeevogels en olie-incidenten gemakkelijk kunnen worden ’gemist ’ door deze vaste telling wordt voorgesteld om het IBBS programma uit te breiden naar de overige wintermaanden. Concrete vragen zijn: (1) Zal de IBBS worden gecontinueerd? (2) Is het mogelijk om telgegevens uit te wisselen van de overige wintermaanden (bijvoorbeeld door het produceren van maandelijkse opgaven van dichtheden) (3) Is het mogelijk om de methode bij dissecties en oliebemonstering te standaardizeren? (4) Is het mogelijk om dergelijke gegevens regelmatig uit te wisselen? (5) Kan het oliebemonsterings programma, zoals nu in Nederland, Duitsland en Denemarken uitgevoerd, zorden uitgebreid en gekoppeld aan een Europees olieslachtoffer onderzoek? en (6) Is het mogelijk fondsen te verwerven voor een project (met de naam ’European Beached Bird Survey’) waarin dit alles is te realiseren.