Hieronder volgt een overzicht van op zee- en kustvogels betrekking hebbende literatuur, verschenen in 1989. AJIe van belang lijkende artikelen en korte mededelingen zijn opgenomen. Eerdere overzichten verschenen in Sula 1(1) (1985), Sula 2(3) (1986), Sula 3(4) (1987, le deel), Sula 4(4) (1987, 2e deel) en Sula 5(2) (1988). De genoemde tijdschriften zijn aanwezig in de bibliotheek van de NOU en kunnen daar ingezien of geleend worden. Het adres van de bibliotheek is Plantage Middenlaan 45, 1018 DH Amsterdam en ze is geopend op werkdagen van 10.00- 16.00 uur.