Sinds de winter 1982/83 worden op de Portugese kust tellingen van dode vogels uitgevoerd. In de winter 1990/91 werden 36 zandstrandjes (totale lengte 40 km), verspreid over de kust tussen Nazaré en Lagos (figuur 1) maandelijks afgezocht. De resultaten zijn gepresenteerd voor 3 deelgebieden. Alken werden het meest gevonden en samen met Jan van Gent en meeuwen maakte deze soort 96% van het totaal aantal gevonden zeevogels uit (n= 250; tabel 1 en 2). De gevonden dichtheden waren voor de meeste soorten lager dan in voorgaande winters (figuur 3). Net als in voorgaande jaren was vrijwel geen enkel exemplaar met olie besmeurd. Vermoed wordt dat tegenwoordig minder Alken in staand want verdrinken. De lage dichtheden maken de tellingen bepaald nog niet overbodig. Het regelmatig vergaren van basisgegevens over de aard, oorzaak en omvang van zeevogelstrandingen is een waardevol hulpmiddel voor een effectieve zeevogelbescherming in Portugal.