De eerste algemene ledenvergadering van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) zal dit voorjaar worden belegd in Alkmaar (zie los bijgevoegd convocaat). De huidige leden van het dagelijks bestuur stellen zich opnieuw beschikbaar terwijl een uitbreiding wordt voorgesteld in de personen van Kees Woutersen (publiciteit) en Guido Keijl (coördinator werkgroep broedvogels). Arend Jan van Dijk, nu coördinator werkgroep broedvogels, zal voor het bestuur beschikbaar blijven als SOVON vertegenwoordiger. Leden die vergaderstukken en agenda voorafgaande aan de vergadering wensen te ontvangen dienen daartoe een schriftelijk verzoek bij de secretaris in te dienen (J.A. van Franeker, De Houtmanstraat 46, 1792 BC Oudeschild).