Een bezoek aan één van de grotere meeuwenkolonies in ons land is natuurlijk altijd de moeite waard. De meeuwenkolonie in de Schoorlse duinen, met een flinke populatie Kleine Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen, Kokmeeuwen en zelfs enkele Zwartkopmeeuwen, kan worden bezocht door leden van de Nederlandse Zeevogelgroep en belangstellenden, aansluitend op de algemene ledenvergadering, op 16 mei 1992. Alle gelegenheid om de predatie door Vossen te bespreken ín een meeuwenkolonie die daar mee te maken heeft. Het bezoek staat onder leiding van terreinbeheerder C.J. Ooijevaar en deelnemers dienen om 18:00u te verzamelen bij bosbuffet De Berenkuil in de Schoorlse Duinen (zie los bijgevoegd convocaat voor plattegrond).