Om aan de activiteiten van de werkgroepen van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) meer bekendheid te geven worden enkele dialezingen samengesteld. Inmiddels is een aantrekkelijke lezing over de resultaten van zeetrektellingen aan de Nederlandse kust gereed. Vogelwerkgroepen en andere natuurhistorische verenigingen die belangstelling hebben voor een voorstelling kunnen boeken bij Kees Woutersen, Moraviëstraat 10, 1827 ED Alkmaar, 072-612485. De kosten, Dfl 75,= voor een avondvullend programma, komen ten goede aan de NZG.