Op de plaats van het oude paviljoen Minkema, bij de Campernol aan de zuidzijde van de Hondsbossche Zeewering, is dankzij inspanningen van de vogelwerkgroep Alkmaar door het Hoogheemraadschap een constructie gebouwd die als permanente waarnemingspost voor zeetrekwaarnemers dient. De post is herkenbaar door een bordje met de vermelding ’Nederlandse Zeevogelgroep’ en het permanente adres in Zeist. Vanaf deze plaats wordt al bijna 20 jaar intensief zeetrek geteld en ook tegenwoordig is de post bijna dagelijks bemand. Sinds 1985 worden hier ’s winters ook weer geregeld Bruinvissen opgemerkt. Voor het zien van veel echte zeevogels in de herfst of van sterke trek van eenden en steltlopers in het voorjaar is de post bij Camperduin één van de beste locaties in ons land. Plaats wordt geboden aan ten hoogste een tiental waarnemers en belangstellenden zijn welkom.