Vorige zomer voerde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een boring uit op het ’Friese Front’, een tot voor kort anoniem stukje zee ten noorden van Texel. Onderzoek ter plaatse had uitgewezen dat op het Friese Front, door het samenkomen van watermassa’s, een bijzondere fauna en flora te vinden is (de Gee et al. 1991). In de nazomer komen zo’n 10.000 Zeekoeien met donsjongen voor in het voedselrijke gebiedje (Leopold 1988, 1991). Dit kon niet verhinderen dat de NAM er een booreiland naar toe sleepte voor een proefboring. Greenpeace protesteerde, ondermeer door het schip de ’Solo’ op de geplande boorlocatie voor anker te leggen. Waarom de NAM vond dat er wél, en waarom Greenpeace vond dat er niét op deze locatie geboord mocht worden zal worden uitgelegd door vertegenwoordigers van beide partijen in een door hen gefinancieerd Special Issue van Sula. Twee standpunten alleen vinden we evenwel wat mager en NAM en Greenpeace bleken bereid om de discussie aan te gaan. Leden van de Nederlandse Zeevogelgroep en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de discussie bij te wonen en er waar mogelijk aan deel te nemen, na afloop van de algemene ledenvergadering (zie los bijgevoegd convocaat). De discussie zal worden gevoerd door een panel na korte presentaties door elk van de partijen. Deelnemers aan het panel zullen zijn in elk geval vertegenwoordigers van de NAM, Greenpeace, NZG en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). De discussie wordt opgenomen en in het genoemde Special Issue gepubliceerd. Gee A. de, Baars M.A. & Veer H.W. van der 1991. De Ecologie van het Friese Front. NIOZ Rapport 1991-2, 96 pp, NIOZ Texel.