De Seabird Group Conference vond plaats in het weekend van 27 t/m 29 maart in het Kelvin Conference Centre te Glasgow. Nederlandse deelnemers waren Henk Baptist, Kees Camphuysen, Jan van Franeker, Mardik Leopold, Arie Spaans en Pim Wolf. Voorafgaand aan de conferentie werd door deze mensen deelgenomen aan een door het World Wildlife Fund London aangevraagde workshop ’Hazards to seabirds in the North Sea’. Na de conferentie werd op 30 maart door Camphuysen, van Franeker en Leopold deelgenomen aan de door NZG/NSO georganiseerde workshop ’European Beached Bird Survey’, over de opzet van een Europees monitoring programma voor olieslachtoffer-tellingen. Beide workshops werden gehouden op het Zoology Department van de Glasgow University.