Op initiatief van Groot-Brittannië ontwikkelde de North Sea Task Force (NSTF) een initiatief om te komen tot een European Seabird at Sea Database (ESSD) en de productie van een Vulnerability Atlas op basis van deze database in een samenwerkingsverband tussen Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Groot-Briltannië. Vanuit Nederland staan drie datasets ter beschikking: tellingen verricht door het NIOZ vanaf diverse schepen, tellingen verricht door de NZG op de ’Holland’ en tellingen verzameld door de DGW met vliegtuigen. De ESSD is door het Seabirds At Sea Team gemaakt in het database-programma Paradox en beslaat ongeveer 50 Mb aan gegevens. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat de ESSD zal worden gecontinueerd waardoor voortdurend een Europees overzicht van de Noordzee-vogels beschikbaar zal zijn. Hiervoor zou echter de permanente aanstelling van twee mensen in Aberdeen noodzakelijk zijn. Dit is nog onvoldoende gewaarborgd. De database is voor serieuze belangstellenden toegankelijk. Afhankelijk van de vraag en de vraagsteller hangt er een prijskaartje aan. Copieën van de database zullen op korte termijn beschikbaar zijn op zowel het NIOZ als de DGW. Voor vragen kan men bij een van deze instituten of bij SAST in Aberdeen terecht. De voorbereiding van de Vulnerability Atlas is in een vergevorderd stadium. Criteria voor beoordeling aan de hand van gemeten dichtheden zijn ontwikkeld. In de komende maanden komt een concept gereed. De Engelse uitgave staat nog voor 1992 gepland. Bij de Engelse tekst is rekening gehouden met eventuele vertaling in de landstalen van de deelnemende landen. Hopelijk komt er ook een Nederlandstalige versie.