In het weekend van 13-15 november 1992 wordt het traditionele zeetrekweekend georganiseerd door de werkgroep Club van Zeetrekwaarnemers. Het doel van het weekend is om contacten tussen zeetrekwaarnemers en geïnteresserden te bevorderen en kennis ep ervaring uit te wisselen. Op de vrijdag- en zaterdagavond zal een interessant programma worden gepresenteerd terwijl zaterdag en zondag overdag zeetrek wordt geteld bij de telpost op de Hondsbossche Zeewering. Op het programma, dat nog niet definitief is, staan onder andere de volgende presentaties/lezingen: zeetrek bij Cabo Finisterre (NW Spanje), fourageervluchten van de Noordse Pijlstormvogel bij Cape Clear (Ierland), duikers aan de Nederlandse kust, zeetrekrecords van de Nederlandse kust en een diapresentatie over het hoe en wat van zeetrek in Nederland. Voorts wordt er informatiemateriaal over zeetrek en de Nederlandse Zeevogelgroep gepresenteerd en zal de befaamde ’zeetreklimosa’, waarin verslag wordt gedaan van de eerste 6 jaar zeetrek, ruim voorradig zijn ƒ 7,50) voor hen die hier nog niet de hand op hebben kunnen leggen. Ook bestaat de mogelijkheid om oude halfjaarverslagen te bestellen (ƒ 2,50 per stuk). Deze kunt u vóór 1 november 1992 schriftelijk bestellen bij Maarten Platteeuw en zullen op het weekend voor u worden meegenomen. De kosten van het weekend (slapen) bedragen ƒ 40,00 per persoon. Hierbij is inbegrepen het eten voor de zaterdag en de zondag (4 broodmaaltijden en 1 warme maaltijd). Opgaven graag vóór 10 november bij; Maarten Platteeuw, Paletstraat 26, 1825 KS Alkmaar, tel. 072-622649. Het weekend wordt gehouden bij: J. de Boer, Jaagkade 3, Camperduin (Schoort). Het vrijdag- en zaterdagavondprogramma begint om 20.00 uur. Hierbij is iedereen welkom, ook als u niet blijft slapen. NZG/CvZ