Ook dit jaar zal er op de Shetland Eilanden niet op zandspiering mogen worden gevist. Onderzoek aan de zandspiering rond deze eilanden door het Marine Laboratory (gevestigd in Aberdeen) gaf aan dat, ofschoon de 1991 jaarklasse relatief sterk was, er nog onvoldoende garanties zijn voor een voldoende herstel van de paairijpe zandspiering. Zandspiering is de voornaamste prooi voor veel op de eilanden broedende zeevogelsoorten en het instorten van de populatie van deze vis leidde tot sterk afgenomen broedsucces (vooral Noordse Stern Sterna paradisaea en Drieteenmeeuw Rissa tridactyla) en zelfs het vertrek van een deel van de broedvogels (Noordse Stern). In 1990 werd de visserij op zandspiering 15 dagen eerder dan gebruikelijk gesloten en sindsdien is de vangst niet meer toegestaan, ondanks het feit dat er nog steeds geen wetenschappelijk bewijs geleverd werd dat er een verband zou bestaan tussen de visserij en het instorten van de zandspiering populatie. Inmiddels vinden de zeevogels weer voldoende voedsel (zandspiering) op korte afstand van hun kolonies en lijkt het tij ten gunste van deze zandspieringconsumenten te zijn gekeerd. Once again, there will be no sandeel fishery around Shetland this year. Results of the 1991 stock assessment indicate that while the 1991 year-class was relatively strong the spawning stock is expected to remain at low level until the 1991 year-class matures at the beginning of 1993. Sandeels are an important element in the diet of most seabirds breeding in Shetland. In 1990 the sandeel fishery was closed 15 days early and since than the ban has remained in place. However, no link between the fishing and the decline in sandeel slocks was ever scientifically established.