Op de NZG jaarvergadering in Alkmaar, gehouden op 16 mei 1992, werd verzocht om een lijst te publiceren van de in het afgelopen jaar door de werkgroep NSO uitgebrachte interne rapporten. Onderstaande rapporten zijn verkrijgbaar na overmaking van de bij de publicaties vermelde bedragen op girorekening 6255749, tnv. penn. NZG. Oudeschild, Texel. Vergeet niet precies te vermelden om welk rapport het gaat. Vaste tellers genieten uiteraard korting en zij dienen eerst contact op te nemen met Kees Camphuysen, NZG/NSO. A list of recently published, intemal reports on beached bird surveys is given below. Copies can be ordered at prices as given below, but the amount for porto should be increased with 0,25 per copy. To discuss possibilities to avoid excessive bank charges, please contact Kees Camphuysen first NZG/NSO.