Het bestuur heeft besloten de minimum contributie voor de Nederlandse Zeevogelgroep met ingang van 1993 te verhogen tot f 22,50. Dit is nodig geworden vanwege het wegvallen van een aanzienlijk deel van de subsidie die de NZG/CvZ kreeg van het ministerie van LNV, directie NBLF, voor de monitoring van zeetrek en het laten verschijnen van de halfjaarverslagen. Het bestuur heeft van de ledenvergadering in mei toestemming gekregen om de contributie, indien nodig, te verhogen tot f 25,- per jaar. Gelukkig kan met een geringere verhoging tot f 22,50 worden volstaan.