Binnenkort wordt begonnen met de bouw van 22 windturbines (windmolens), juist ten noorden van de Noordpier van IJmuiden. De turbines, elk 115 meter hoog, zullen in noord-zuidrichting worden neergezet langs de Reijndersweg in Velzen, tussen het Hoogoventerrein en de duinen. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de eventuele gevolgen voor vogels, omdat de ”Adviescommissie vogelhinder aan windturbines” meent dat – op grond van eerder uitgevoerde onderzoeken -, het aantal vogelslachtoffers aanvaardbaar klein zal zijn. Voor wat betreft de plaatsing van windturbines op de Noordpier zelf heeft de commissie aan de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu geadviseerd om hier de vogelbewegingen te onderzoeken, teneinde de slachtofferkans bij plaatsing te kunnen inschatten. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit onderzoek in 1992 een aanvang nemen.