Bij het artikel van G.O. Keijl in SULA 7(1): 21-24 zijn de figuren weggevallen. In figuur 1 was de leeftijdsverdeling van de Jan van Gent gegeven: 47 % adult, 6% 4e jaars, 9% 3e jaars, 22% 2e jaars, 18% Ie jaars. In figuur 2 was de leeftijdsverdeling van drie soorten meeuwen gegeven: de Kleine Mantelmeeuw (55% adult, 15% onvolwassen, 30% Ie winterkleed), de Audouins Meeuw (76% adult, 17% onvolwassen, 7% Ie winterkleed) en de Zwartkopmeeuw (60% adult, 11% onvolwassen, 29% Ie winterkleed). In G.O. Keijl’s paper in SULA 7(1): 21-24 two figures showing the age composition of some seabirds were missing. Age composition of Gannet (fig. 1) was 47% adult, 6% 4th year, 9% 3rd year, 22% 2nd year, 18% Ist year. Figure 2 showed age composition (adult, immature, first winter) of Lesser Black-backed (55, 15, 30%), Audouin’s (76, 17, 7%) and Mediterranean Gulls (60, 11, 29%).