Behalve waarnemingen tijdens de in het voorgaande genoemde surveys aan boord van de Tridens, werden door Bram Couperus waarnemingen verricht aan boord van een commerciële vriestrawler KW 32 in juli en augustus, op weg naar visgronden ten noordwesten van Schotland. In totaal werden dit kwartaal liefst 35 meldingen van Dwergvinvissen Balaenoptera acutorostrata ontvangen (38 exemplaren). Het ging hierbij meestal om solitaire exemplaren of kleine groepjes, maar veel dieren werden op kleine afstand van elkaar ontdekt en behoorden wellicht tot grotere groepen met een losse samenstelling. Alle vinvissen werden in de noordwestelijke Noordzee gezien (NO Engelse kust – Schotse kust – centrale Noordzee; zie kaart). Van eerdere surveys in deze regio is het voorkomen van Dwergvinvissen bekend en de waarnemingen zijn dan ook geen totale verrassing. Toch lijkt het erop dat de laatste jaren meer en meer Dwergvinvissen in dit deel van de Noordzee verschijnen.