Om een flauwe en voor de lezers weinig boeiende welles-nietes-polemiek te vermijden zullen wij geen commentaar geven op de waarde van de door Greenpeace gehanteerde argumenten en feiten. Het artikel van Bopp van Dessel biedt de lezer voldoende handvaten om zelf een oordeel te vormen. Slechts op twee punten willen wij een opmerking maken. Greenpeace suggereert in haar artikel ten onrechte dat NAM’s extra voorzorgsmaatregelen zijn genomen naar aanleiding van hun protest. Het moge duidelijk zijn dat toen NAM en MOBIL in juni 1990 de opdracht verstrekten aan het NIOZ om de ecologie van het Friese Front in kaart te brengen, dit gebeurde vanuit de gedachte dat wellicht speciale milieumaatregelen genomen zouden moeten worden. Het NIOZ-rapport werd voltooid in mei 1991 en op basis daarvan is door de NAM een milieu-invloedsrapportage gedaan. In juni 1991 heeft het NAM-management besloten de daarin aanbevolen extra milieumaatregelen uit te voeren. Dit alles vond plaats ruim vóór de eerste actie of brief van Greenpeace. Bovendien willen wij bij deze graag nog even verwijzen naar de door NAM in maart 1991 geformuleerde en naar buiten uitgedragen milieuvisie, die reeds vóór die datum intern werd nageleefd. Het door onafhankelijke deskundigen laten uitvoeren van achtergrondstudies vloeide daar logischerwijs uit voort.