De landelijke olieslachtoffer-tellingen voor het komende seizoen zijn traditiegetrouw gepland op het weekend voor kerst (17-18 december 1994) en op het laatste weekend van februari (25-26 februari 1995). Aanmeldingen voor deelname worden met belangstelling tegemoet gezien op het vaste adres: NZG/NSO coördinator Kees Camphuysen, Ankerstraat 20, 1794 BJ Oosterend, Texel (02220-18744) of p/a Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), postbus 59, 1790 AB Den Burg, (02220-69488, fax 02220-19674). NZG/NSO