Chris Winter is bereid gevonden om de werkgroep broedvogels nieuw leven in te blazen. Voorlopig zal de aandacht vooral uitgaan naar Noordhollandse meeuwen en vooral de aspecten dieet en veranderend broedgedrag (van duinen naar daken) zullen worden bekeken. Belangstellenden kunnen zich melden.