De proceedings van het tweede internationale congres van de Mediterrane zeevogelgroep MEDMARAVIS zijn niet bij Springer Verlag uitgegeven maar min of meer in eigen beheer (Sociedad Espanola de Ornitologla, Madrid). Dit heeft de prijs van de uitgave geweldig gedrukt en daardoor is deze bundel binnen het bereik van iedereen die zich voor zeevogels in het algemeen en voor de zeevogels van het Middellandse zeegebied in het bijzonder interesseert. Bijna 400 pagina’s boeiende informatie over status, verspreiding, ecologie en bescherming van zeevogels in de Middellandse Zee. Bijzondere aandacht hebben gekregen; Stormvogeltje, Vale Pijlstormvogel, Kuhls Pijlstormvogel, Kuifaalscholver, Geelpootmeeuw, Audouin’s Meeuw, Zwartkopmeeuw, Lachstern, Grote Stern, Dwergstem (broedvogels). Aalscholver, Jan van Gent (overwinteraars). De meeste stukken zijn in het Engels, met een Spaanse samenvatting, een enkele tekst is in het Spaans met een Engelse samenvatting.