Een overzicht wordt gegeven van de waarnemingen van Wenkbrauwalbatrossen in de Noordzee. De meeste meldingen worden gedaan in de kustwateren. Naast een relatief groot aantal meldingen vanaf de Britse oostkust, bestaan er ook enkele waarnemingen langs de continentale kusten. Opvallend zijn de waarnemingen bij zuid-Noorwegen en zuidwest Zweden. Deze doen vermoeden dat de bekende Wenkbrauwalbatros van Shetland soms de noordelijke Noordzee oversteekt. Tijdens tellingen van zeevogels op zee werd drie maal, en steeds dicht bij de kust een Wenkbrauwalbatros gezien: éénmaal in Schotse, en twee maal in Duitse wateren. Er bestaan slechts twee waarnemingen van deze soort verder uit de kust. Een visser zag er een op de doggersbank en in de centrale noordelijke Noordzee werd de soort ook éénmaal opgemerkt.