De Nederlandse Zeevogelgroep ruilt al langere tijd Sula met een aantal andere (zee-) vogeltijdschriften. Ook worden zo nu en dan tijdschriften, boeken en rapporten aan de NZG geschonken. Om deze informatie voor alle leden toegankelijk te maken, heeft de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) er in toegestemd dat de NZG bibliotheek wordt ondergebracht bij de NOU bibliotheek in Amsterdam. De hele collectie is daar inmiddels afgeleverd. Nieuw ontvangen stukken rouleren eerst in een leesmap onder bestuur en SULA redactie en gaan daarna eveneens naar de bibliotheek in Amsterdam. Op het moment heeft de NZG ruilabonnementen met: – Acta Ornithologica Lituanica (Litouwen; vanaf 1994) – Airo (Portugal; vanaf 1990) – Le CORMORAN (Normandië; vanaf 1969) – The FULMAR (North Sea Bird Club Bulletin, Engeland; vanaf 1988) – De Giervalk/Gerfaut (België; vanaf 1987) – Giam (Grupo Iberico de aves marinas Spanje; vanaf 1989) – GlSOM (Groupe d’interet scientifique oiseaux marins, Frankrijk; vanaf 1986) – Marine Ornithology (voorheen ’Cormorant’ African Seabird Group; vanaf 1987) – Medmaravis (Mediterranean Marine Bird Association; vanaf 1988) – MERGUS (Ornithologisch Tijdschrift van de Vlaamse kust; vanaf 1987) – Norddeutsche Naturschutz Akademie NNA (vanaf 1990) – Pacific Seabird Group Bulletin (vanaf 1990) – SEASWALLOW (met Royal Naval Bird Watching Society Bulletin; vanaf 1967) – SEEVÖGEL (Verein Jordsand, Duitsland; vanaf 1988) – South West Oiled Seabird Group Bulletin (Engeland; vanaf 1993) – VOGELWARTE (Helgoland, Duitsland; vanaf 1989) – Wadden Sea Newsletter (Common Wadden Sea Secretariat; vanaf 1989) Verder ontvangen we van SOVON geregeld rapporten voor zover die betrekking hebben op kust- en zeevogels. Een aanzienlijk aantal waardevolle boeken, alsmede de Seaswallow 1967-1991 ontvingen we als gift van Kapitein Salwegter: een initiatief dat navolging verdient!