Met de introductie van de Vos in de duingebieden boven het Noordzeekanaal kwam er voor de Storm-, Kleine Mantel- en Zilvermeeuw een eind aan de broedmogelijkheden in de oorspronkelijke kolonies in Noord-Holland. Zoals ook elders in Nederland is gebeurd vestigden zich in Alkmaar meeuwen in het stedelijk gebied. Om te kijken welke invloed er van de verhuizing uitgaat op het dieet van de meeuwen wil de Werkgroep Broedvogels van de NZG in samenwerking met de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. in het komende broedseizoen braakballen gaan rapen op het terrein van het Energie Centrum Nederland te Petten (dus evenals het oude broedareaal direct aan de Noordzee gelegen) en bij de diverse bedrijven in Alkmaar waar de meeuwen in de afgelopen jaren tot broeden kwamen. Het onderzoek zal zich concentreren op de Stormmeeuw, maar ook de andere soorten zullen bekeken worden. Van de Schoorlse Kleine Mantelmeeuwen mag bijvoorbeeld worden aangenomen dat zij voorheen geheel afhankelijk waren van de zee als voedselbron, of dat nu nog zo is is vooralsnog een vraagteken. Ook hopen we inzicht te krijgen in eventuele voedselconcurrentie tussen de soorten. Als u belangstelling heeft voor deelname aan het onderzoek dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk op het onderstaand adres.