Overzicht van vliegtuigtellingen op vier en negen kilometer uit de kust tussen St David’s He ad (Land's End) en Wiek (Noord-Schotland) en langs de kust van Noord Ierland in de jaren 1987-91. Verspreidingskaarten van duikers, Noordse Stormvogel, Noordse Pijlstormvogel, Jan van Gent, Eidereend, zeeëenden, Larusmeeuwen, Drieteenmeeuw, sterns en alkachtigen voor de maanden januari, maart, mei, juli, september en november. Verkrijgbaar bij 'Seahirds and Cetaceans Branch library, 17 Rubislaw Terrace, ABI 1XE Aberdeen, Scotland, U.K.