Sinds 1992 wordt er op het eiland Griend onderzoek gedaan naar de voedselecologie van de Grote Stem. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en het Rijksinstituut voor Visserij onderzoek (RIVO). In het kader van dit onderzoek worden jaarlijks 2000-3000 kuikens geringd om meer te weten te komen over de overlevingskansen van vliegvlugge Grote Sterns. De komende jaren (1995-1999) worden de kuikens naast een stalen VT-ring ook voorzien van twee boven elkaar geplaatste kleurringen. Dit gebeurt enerzijds om de verschillende jaarklassen van op Griend als broedvogel teruggekeerde kuikens te herkennen en sneller af te lezen. Daarnaast kunnen we door middel van kleurringen informatie krijgen over uitwisseling tussen kolonies. En niet op de laatste plaats hopen we zo een gedetailleerd beeld te krijgen over de trekroute van de sterns direct na het uitvliegen. Ringterugmeldingen uit voorgaande jaren hebben ons geleerd dat de uitgevlogen kuikens eerst enige tijd in de Nederlandse Waddenzee verblijven, waarna ze vergezeld van hun ouders naar Denemarken vliegen. Daarna volgt pas de echte zuidwaartse trek naar de Afrikaanse overwinteringsgebieden. Het is echter nog onbekend welke trekroutes de sterns precies volgen en hoe lang ze in de Waddenzee blijven. Hiervoor vragen we jullie medewerking. Meldingen van gekleurringde Grote Sterns kunnen opgestuurd worden naar Eric Stienen. Uiteraard zijn ook afgelezen VT-ringnummers van harte welkom.