De vierde, herziene druk van deze veldgids is ook voor in walvissen geïnteresseerden aan deze kant van de Atlantische Oceaan de moeite van het vermelden waard. Niet alleen geeft de gids een overzicht van alle soorten walvisachtigen die ook in deze regio gezien kunnen worden, maar bovendien is de kwaliteit van de gids hoog. Behalve 22 soorten walvisachtigen, worden zes soorten zeehonden en de Walrus besproken. In een afzonderlijk katern, getiteld 'Bonuses for Whale Watchers’ komen bovendien de Reuzenhaai, Maanvis en Lederschildpad aan de orde. De gids is rijkelijk geïllustreerd met uiterst nuttige zwart-wit foto’s. Vooral de foto’s van Gewone Vinvis, Noordse Vinvis, Witflankdolfijn en Butskop zijn aangename verrassingen. Zoals zo vaak is er van de verschillende spitssnuitdolfijnen Mesoplodon spp. en dwergpotvissen Kogia spp. weinig geschikt materiaal behalve gestrande dieren opgenomen. De Potvis komt er, althans waar het gaat om bruikbare foto’s van dieren in het veld, opvallend bekaaid vanaf, maar verder verdient het fotomateriaal in deze gids vooral lof. De tekst is niet beperkt tot veldkenmerken maar bevat veel informatie over voorkomen en ecologie van de dieren. Door de weinig strakke opzet van de tekst en de talrijke foto’s is het niet altijd eenvoudig om snel iets op te zoeken. In het veld (dat wil zeggen in de regen op een deinend schip) is het geen geschikte gids om snel even te kijken of de rugvinnen in de verte kunnen worden herleid tot een bepaalde soort. In de luie stoel, voorafgaande aan een trip op zee, is het echter een voortreffelijk boek waar veel van geleerd kan worden. De gids geeft veel gedetailleerde informatie over de mogelijkheden tot het waarnemen van walvissen in het besproken gebied, zowel ’pelagic trips’ als locaties langs de kust, en is voor bezoekers van deze regio ongetwijfeld van onschatbare waarde. Waarnemers in het Noordzeegebied kunnen veel plezier van deze gids hebben en moeten maar voor lief nemen dat veel van de grote soorten alleen op de aangrenzende oceaan nog wel eens te zien zijn.