Recentelijk verschenen de hieronder genoemde rapporten en boeken. In toekomstige nummers van Sula zal een selectie van dit materiaal kort worden besproken. Couperus A.S. 1994. Een oriënterende studie naar de bijvangst van zeezoog dieren DOOR NEDERLANDSE VRIESTRAWLERS. Rapport CO 33/94, Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Umuiden.