Voor tweemaal de prijs van de contributie over 1995 voor Marine Ornithology (volume 23) kunnen nieuwe abonnees alle nummers van de afgelopen vijf jaren (volumes 18-22) ontvangen. Marine Ornithlogy is een internationaal tijdschrift waarin uitsluitend onderwerpen over zeevogels aan de orde komen. De speciale aanbieding kust US$ 60,= of UK£ 40,= en bestellingen kunnen worden gericht aan African Seabird Group, P.O. Box 34113, Rhodes Gift 7707, South Africa.