Offshore surveys op grote afstand van de kust werden in deze periode niet georganiseerd en het aantal waargenomen soorten zeezoogdieren was daarom klein. Alleen enkele Bruinvissen werden gerapporteerd. Met in het achterhoofd de ruim 100 exemplaren in de winter 1993/94, waren de verwachtingen hoog gespannen. Te hoog, zo bleek al snel. In december werden vier exemplaren vanaf zeetrekposten gezien, drie bij Scheveningen (RW), één bij Camperduin (NH). In januari verschenen drie Bruinvissen bij de Hondsbossche en één bij Bergen aan Zee (NH), in februari passeerden hier nog drie exemplaren. Intensieve surveys van de directe kustzone (Zwarte Zeeëenden-project) aan boord van het Rijkswaterstaatschip Smal Agt leverden in februarie nog vier waarnemingen op van in totaal 5 exemplaren (NCH, MFL, EW, KZ). Alles wees er dit jaar op dat Bruinvissen tamelijk schaars waren in de Nederlandse kustwateren. Informatie van: NZG/Marine mammal database, N.F. van der Ham, N.C. Hoogendoorn, M.F. Leopold, R. Westerduyn, E. Winter, K. Zegers