Zoals elk jaar worden ook dit jaar weer landelijke tellingen georganiseerd door de werkgroep Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO). De eerste telling, het laatste weekend voor de kerst, wordt gehouden op