Overzicht van de resultaten van stookolieslachtoffertellingen in de winter 1993/94 langs de Belgische kust. Naar schatting 1000-1500 vogels spoelden aan, waarvan de Zeekoet liefst 54% uitmaakte. Meer dan de helft van alle vogels was met olie besmeurd. Informatie over deze uitgave is te bevragen bij Henk Offringa, Instituut voor natuurbehoud, Kiewitdreef 5, 3500 Hasselt, België.