1995 Voor dit overzicht kon gebruik gemaakt worden van gegevens van de gebruikelijke posten als de Hondsbossche Zeewering (Hbz.), Egmond, Bloemendaal en Ameland. Daarnaast werden gegevens ontvangen van enkele uren geteld te Noordwijk, op Terschelling en op Texel. Hoewel grote aantallen duikers uitbleven, werden van de Parelduiker in Noord-Holland (NH) weer opvallende aantallen gemeld. In het totaal werden 131 Parelduikers waargenomen in de maand april. Er waren vijf dagen met meer dan 10 exemplaren waaronder 26 op 10 april (Hbz). Trek van zwemeenden werd op enkele dagen in de eerste helft van maart geconstateerd, maar het ging om kleine aantallen. Zowel langs de kust van Zuid-Holland (ZH) als NH vlogen in maart regelmatig honderden tot een duizendtal Rotganzen per dag langs. Op 15 maart werd aan de Hbz ruim 10 000 exemplaren genoteerd. Op deze dag (aanlandige wind, regenbuitjes) vloog ook een recordaantal van 10 100 Bonte strandlopers langs. Verder bleef de trek van stellopers beperkt tot eind april toen de doortrek van Rosse Grutto’s begon. In de laatste vier dagen van deze maand werden ongeveer 9000 langsvliegende exemplaren genoteerd op de Hbz. Ook in ZH werden enkele duizenden vogels opgemerkt. Was vorig voorjaar er één van de magerste voor de Dwergmeeuw, dit voorjaar werden in Noord-Holland in april record-aantallen waargenomen. Op een tiental dagen waren dit er meer dan duizend met als beste dag 17 april met 5080 ex. Ook ZH mocht nu eens, zij het in mindere mate meegenieten van dit spektakel. Aardig is dat bekend werd dat dit voorjaar in Schleswig-Holstein opvallende aantallen Dwergmeeuwen geteld werden (ruim 10 000 ex.) tussen half april en half mei die over land via meertjes van de Waddenzee naar de Oostzee vlogen (Limicola 9:3); een voor de hand liggende route voor "onze" Dwergmeeuwen. Sterns (met name Visdief) piekten eind april. Langs de Hbz werden ruim 15 000 Noordse Sterns/Visdieven gezien op 30 april. Opvallende zeevogels in deze periode waren een Vaal Stormvogeltje en een Stormvogeltje in maart (Hbz), 25 Noordse Stormvogels op 17 april (Hbz), twee Grote jagers in februari (Noordwijk) en april (Vlieland) en 14 Kleine Jagers langs de Hbz op 14 april.