Maart 1995 – JUNI 1995 Zoals reeds gemeld was een inventarisatie van de Golf van Biskaje op zeezoogdieren één van de doelen van deze reis. Voor deze bespreking is echter alleen gebruik gemaakt van de gegevens van de vogelwaarnemers aan boord van de RV Tridens. Het totaal aantal zeezoogdieren tijdens de vogeltellingen: