Tijdens de zomers van 1988-90 werden 411 Noordse Stormvogels gevangen op Spitsbergen voor een dieet onderzoek. De vogels werden gemeten en hun kleed werd beschreven. Omdat grote sets biometrische gegevens van afgelegen populaties zoals deze zelden beschikbaar zijn in de literatuur werd besloten de gegevens hier te publiceren. In aanvulling op de 'normale' biometrische gegevens werden maten verzameld aan de hand waarvan berekeningen van de energiehuishouding van deze vogels in vlucht uitgevoerd kunnen worden (spanwijdte en vleugeloppervlakte). De vogels werden gesexed door middel van een discriminant analyse en het resultaat kon worden bevestigd aan de hand van een tiental inwendig onderzochte exemplaren. Opvallend was dat lichte exemplaren (LL) en zwak 'gekleurde' vogels (L) gemiddeld groter waren dan donkere 'gekleurde' (D en DD) Noordse Stormvogels. Onder de tijdens dit onderzoek gevangen vogels waren 1.9 maal meer wijfjes dan mannetjes en 99.3% kon worden gerekend tot 'gekleurde' vogels.