Vanwege een aantal adreswijzigingen en omdat de oude formulieren op een aantal punten onduidelijk waren zijn nieuwe telformulieren gedrukt. Bij deze het verzoek om de oude in de kattebak te gebruiken en nieuwe te bestellen. Dit najaar zullen in elk geval de oude, vertrouwde medewerkers automatisch een set nieuwe formulieren toegestuurd krijgen, met daarbij gevoegd een persoonlijk en nadrukkelijk verzoek tot het ook in de toekomst uitvoeren van tellingen. Voor andere belangstellenden, of mensen die ik vergeet is een telefoontje voldoende voor een zending nieuwe formulieren met.