Als onderdeel van een contract waarbij de waarde van olieslachtoffertellingen bij het volgen van ontwikkelingen in olievervuiling werd onderzocht zijn de gegevens over de laatste tien jaren in de computer ingevoerd (2100 tellingen). In dit nieuwe computerbestand (aangelegd in Paradox 4.0) zijn de gebruiksmogelijkheden bijna onbeperkt. In een vervolgcontract wordt gekeken naar de mogelijkheid om ook de tellingen over 1980-85 in te voeren (2300 stuks), zodat alle belangrijke gegevens die sinds de oprichting van de werkgroep NSO zijn verzameld binnen handbereik zijn. Vóór 1980 was de waarnemragsinspanning nog niet zo enorm en deze oude gegevens kunnen wellicht op een achternamiddag nog eens worden verwerkt. Een groot voordeel van het nieuwe systeem voor individuele tellers is, dat er in een handomdraai een analyse kan worden uitgevoerd van 'jouw' traject. Voor schrijvers van streekavifauna’s een mogelijkheid om te onthouden dunkt me. Informatie op het centrale adres.