In het voorwoord is te lezen dat het idee om dit boek te schrijven pas in 1986 ontstond. Het is dan ook een prestatie te noemen dat al tien jaar later dit prachtige overzicht van de avifauna van de Kaapverdiaanse Eilanden te koop is. Het boek bespreekt de historie van de eilanden in het kort, gaat in op geologie en geografie, klimaat en vegetatie. Afzonderlijke hoofdstukken bespreken de broedseizoenen, trek, (vogel-) bescherming, zoogeografie, broedvogels en de historie van 'ornithologische exploratie’. Het belangrijkste deel van het boek is echter de systematische lijst van waargenomen soorten, waarin uitvoerig wordt ingegaan op voorkomen, verspreiding, voorkomen als broedvogel en taxonomie. In appendices worden ondermeer van de üjst afgevoerde soorten afgedrukt, gegevens van originele beschrijvingen van soorten en ondersoorten op grond van Kaapverdiaans materiaal, terugmeldingen van geringde vogels en een overzicht van expedities naar deze eilanden. De uitvoerige literatuurlijst, net zoals trouwens het gehele boek, wekt de indruk dat de auteur zijn taak niet licht heeft opgenomen. Deze uitgave is dan ook een zeer welkome aanvulling op de literatuur over de Kaapverdiaanse avifauna. Ik had er wat voor gegeven zo'n grondig uitgewerkt overzicht bij de hand te hebben toen ik de eilanden zelf bezocht in 1986... De uitgave is verluchtigd met prachtige foto’s van vogels en gebieden met de zeer hoge kwaliteit zoals in Dutch Birding de laatste jaren gangbaar is. René Pop heeft daaraan ongetwijfeld in hoge mate bijgedragen. Een absolute aanrader, voor zeevogelliefhebbers, andere vogelaars, liefhebbers van eilanden en bibliofielen, een absolute must voor toekomstige bezoekers.