Zoals elk jaar was de waamemingsinspanning in de, opnieuw lange en hete zomer, danig afgenomen. Tellingen werden uitgevoerd langs de Noordhollandse kust en op de Waddeneilanden (totaal 33 km onderzocht). In totaal werden 80 dode vogels gevonden, waarvan 2 met olie in de veren en 62 schoon (15 incomplete kadavers, 1 verstrikking in nylon visdraad). Noordse Stormvogels waren nog steeds relatief talrijk (11 vondsten), bij geen enkel exemplaar werd olie in de veren gevonden. Van de Eidereend (2 olieslachtoffers) werden 18 exemplaren gemeld, van de Zilvermeeuw 30. Geen bijzonderheden ditmaal.