Voor dit overzicht kon gebruikt worden van gegevens voornamelijk verzameld te Honsbossche Zeewering (Hbz), Bloemendaal (in mei) en Vlieland (mei en juli). Van de Parelduiker werden te Hbz. in mei nog eens 54 ex. geteld waaronder 19 ex. op 14 mei. Vooral in juni en juli waren stormvogelachtigen een welkome afwisseling tijdens de saaie uren. Op 15 mei werden 151 Noordse Stormvogels gezien en op 16 juni nog eens 51 ex. (Hbz.). Al op 8 mei vlogen twee Noordse Pijlstormvogels langs Hbz. en in juni en juli volgden nog 8 ex. Vale pijlen werden opgemerkt te Hbz. (drie keer) en een ex. te Vlieland. Een Vale pijl op 31 juli fouragereerde de gehele dag in een meeuwengroep vlak voor de kust van Hbz. In mei werd slechts op drie dagen bij Hbz. noemenswaardige trek van steltlopers waargenomen. Op 1 mei werden 864 Rosse Grutt’s geteld, op 14 mei 352 Drieteenstrandlopers en 17 mei was de beste dag met 1018 Zilverplevieren, 338 Bontbekplevieren, 222 Tureluurs en 777 Kanoeten. Halverwege mei waren te Vlieland nog redelijke aantallen Zwarte Zeeeenden te zien, waaronder een uur op de 22e met 1482 ex. naar west. De ruitrek van de Bergeend was dit jaar minimaal te noemen. In elke maand werd een Middelste Jager genoteerd en op 8 mei passeerde een Kleinste Jager Hbz. Kleine Jagers werden vooral in mei opgemerkt met onder andere 15 ex. op de 14e. Opmerkelijk was het plotselinge verschijnen van een 300-tal Drieteenmeeuwen (adulten en 2e kj. vogels) te Hbz. op 2 juni. De sterke stern-trek van eind april continueerde in mei. Op 1 mei telde men te Hbz. nog eens 7290 Noordse Stems/Visdieven en vooral van de Dwergstern kwamen nu zeer grote aantallen langs. Op 1 mei was dit een recordaantal van 614 ex. te Hbz (102 ex. te Bloemendaal), 136 ex. op de 2e en 105 ex. op de 3e.