Met ingang van de 10e jaargang van Sula is heeft de samenstelling van de redactie een aantal wijzigingen ondergaan. Guido Keijl, redacteur vanaf het eerste uur, heeft besloten om na negen jaren van trouwe dienst aan een andere vrije tijdsbesteding voorrang te verlenen. Nieuw in de redactie zijn Mardik Leopold (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek te Texel) en Stefan Garthe (Institut für Meereskunde an der Universitat Kiel). Kees Camphuysen (opmaak), Luuk Draaijer, Kees Hazevoet, Peter Meininger, Arjan Ovaa, Maarten Platteeuw (eindredactie) en Leo Stegeman blijven deel uitmaken van het redactie-team en het redactieadres blijft ongewijzigd. The editorial board of Sula is changed. Guido Keijl resigned, whereas Mardik Leopold (Institute for Forestry and Nature Research) and Stefan Garthe (Institut fir Meereskunde an der Universitat Kiel) have joined the board. The address of the editor in chief (M. Platteeuw) is unchanged