De eerste twee nummers van Sula in de 10 jaargang waren speciale nummers. Het eerste nummer bevatte een overzicht van de resultaten van zeetrekwaamemers over 1994, het tweede nummer een lang artikel met een overzicht van de tot dusverre verzamelde gegevens over het voorkomen van zeevogels op open zee. Het is de bedoeling om dit jaar nog met vier 'reguliere’ nummers uit te komen, waarvan het voorliggende nummer het eerste in de reeks is. Om praktische redenen zullen de achtereenvolgende uitgaven van Sula worden doorgenummerd en loopt ook de paginering door. Voor 1996 is dus de uitgave van in totaal zes nummers voorzien: In 1996, two Special Issues were published so far. and this issue, 10 (3), is to be regarded as the first regular issue for the year. As a result, six issues are planned for 1996 as listed above.\