In Wales zijn ten tijde van het incident met de Sea Empress 6900 olieslachtoffers opgeraapt, waarvan er 4600 dood gingen of al dood waren. De Zwarte Zeeëend werd hierbij het zwaarst getroffen. Zo’n 4600 exemplaren werden verzameld, ongeveer de helft van alle in deze streken aanwezige Zwarte Zeeëenden. Ter vergelijking: er werden 'slechts’ 1800 Alken en Zeekoeien gevonden (The Seabird Group Newsletter 74, April 1996). Met de beoliede zeeëenden is een experiment uitgevoerd. Ten minste 700 en mogelijk ruim 1000 nog levende Zwarte Zeeëenden zijn schoongemaakt, geringd en losgelaten. Dit is voor het eerst dat grote aantallen van deze soort in West-Europa zijn geringd. Sommige van deze vogels zijn aan in het Kanaal (Lyme Bay) en zelfs aan de oostkust van Engeland losgelaten. Het is zeer wel mogelijk dat deze vogels de Nederlandse kust zullen passeren, aktief of passief. Waarnemers op het strand worden dus aangemoedigd om gevonden Zwarte Zeeeenden, die normaal nooit een ring hebben, in het vervolg goed op ringen te controleren!