Er bestaat nog steeds grote belangstelling voor kadavers van Noordse Stormvogels bij Jan Andries van Franeker (IBN-DLO, postbus 167, 1790 AD Den Burg, Texel, tel. 0222-369724) in verband met een vervolg onderzoek naar het voorkomen van plastics in de magen. De winter 1995/96 leverde weinig nieuwe vogels op, om de simpele reden dat maar weinig Noordse Stormvogels op onze kust zijn aangespoeld. Hopenlijk zijn de zomer van 1996 en de daaropvolgende winter 1996/97 wat dit betreft productiever.