Net als eerder de in 1993 uitgegeven atlas 'Seabird concentrations in the North Sea: an atlas of vulnerability to surface pollutants ’ borduurt dit boekje voort op de gegevens die tijdens vogeltellingen vanaf schepen en vanuit de lucht werden verzameld. In plaats van een bespreking per soort is voor de wateren ten westen van de Britse Eilanden, voor de Ierse Zee, het Kanaal en de noordelijk Golf van Biskaje een impressie gegeven van de totale vogelrijkdom in de twaalf maanden van het jaar. In vier tinten blauw wordt de kwetsbaarheid van een gebied geïllustreerd voor waar het gaat om oppervlaktewater vervuilende, lipofiele stoffen. In geval van een olieincident of wanneer een oliemaatschappij boringen plant, kan zo in een handomdraai zichtbaar worden gemaakt hoe kwetsbaar (oftewel hoe zeevogelrijk) het gebied is in de verschillende jaargetijden. Het ’companion volume’ over de Noordzee was al onbehoorlijk duur (ongeveer f 35,-), maar bij dit deeltje worden de grenzen van het betome lijke overschreden. De uitgave is bedoeld voor beleidsmakers en de prijs is daar kennelijk op afgesteld. De uitgever noemt de publicatie consequent 'het boek', maar met zijn slappe kaft, A4 formaat en 47 bedrukte pagina’s zou ik het een brochure noemen. Bestellingen naar Joint Nature Conservation Committee, Monkstone House, PE1 1JY, Peterborough, England.